Tham gia các hội chợ, các hoạt động cộng đồng vừa truyền tải thương hiệu doanh nghiệp vừa mang thông tin Dự án đến với nhà nhà người người.

Luôn luôn năng động phát triển thị trường, giao lưu học hỏi là tôn chỉ hoạt động của Phú Tài Land.
Những ngày Chủ nhật vừa qua, đội ngũ Phú Tài Land tích cực triển khai mở rộng truyền thông Dự án cùng các chương trình Quy mô lớn vừa là giao lưu học hỏi và cũng là chủ động mang thông tin Dự án tốt đến với đa số người dân Thủ đô, với đa dạng hình thức gần gũi hơn.
 
Đây là những hoạt động vừa làm việc nhưng cũng kết hợp Giải trí vui chơi của những con người năng động tại đại gia đình Phú Tài Land
 289414015_7607719779299002_4639976914133038019_n.jpg
Tặng quà Hội khách tiềm năng
 
289160705_7607721025965544_6086238901826763118_n.jpg
Kết hợp tư vấn và vui chơi